Tiền điện tử bitcoin lùi về vùng 37.000 USD

24/02/2022 10:16
Từng có thời điểm vượt 39.000 USD vào ngày 23/2/2022 song đồng tiền điện tử Bitcoin hiện đã lùi về giao dịch quanh vùng 37.000 USD.