Ổ nhóm thu thập thông tin cá nhân của người dân bán cho nước ngoài qua Telegram

17/05/2022 12:32
Tính từ tháng 3-2022 đến nay, ổ nhóm do Hoàng Ngọc Giáp cầm đầu đã thu thập thông tin cá nhân của hơn 100 người bán ra nước ngoài để kiếm lời bất chính.