Nhà đầu tư dài hạn vẫn tin vào Bitcoin

04/07/2022 06:51
Những nhà đầu tư dài hạn thường mất ít hơn khi thị trường tiền số giảm sốc, đồng thời họ vẫn giữ chiến lược mua vào Bitcoin khi giá giảm.