Giá Bitcoin bất ngờ lao về sát 19.000 USD

30/06/2022 17:12
Đã có gần 80.000 nhà đầu tư bị thanh lý lệnh phái sinh với tổng giá trị lên tới 200 triệu USD sau khi Bitcoin xuyên thủng mốc 20.000 USD.