Bitcoin trụ vững mức 30.000 USD giữa làn sóng hoài nghi

23/05/2022 07:21
Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp tỏ ra ngạc nhiên về khả năng duy trì mức giá trong phạm vi 30.000 USD của Bitcoin.