Bitcoin 'phất cờ trắng' trong năm 2022, có thể chạm đáy chu kỳ 14.000 USD?

03/06/2022 08:02
Bitcoin đang phải đối mặt với 'đáy chu kỳ' trong năm 2022. Theo một nghiên cứu, giá có thể giảm hơn 50% so với mức hiện tại. Trong Twitter thread vào ngày 1/6, cộng tác viên Venturefounder tại nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant đã dự báo năm 2022 là năm Bitcoin 'đầu hàng'.