Bitcoin có thật sự là 'hầm trú ẩn' an toàn?

28/08/2022 03:51
Nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người trẻ tuổi, nhanh chóng hòa theo làn sóng đầu tư tiền ảo trước những rỉ tai rằng tiền ảo, trong đó có Bitcoin, là một 'hầm trú ẩn' an toàn không kém vàng.