10 phát ngôn bài xích tiền ảo của nhà kinh tế học Paul Krugman

06/09/2022 06:57
Những năm qua, nhà kinh tế học nổi tiếng Paul Krugman đã nhiều lần chỉ trích Bitcoin và các loại tiền ảo khác, cho rằng đây là những đồng tiền vô dụng, lãng phí, không phổ cập và chỉ được gán giá trị do hoạt động đầu cơ và thổi giá...